RCC portalom upravlja društvo:

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
Školjić 15, 51000 RIJEKA
MB: 4314247
MBS: 040338231
OIB: 50327992893
IBAN: HR2423400091110695484

Uprava:

Tel: +385 51 564 446
E-mail: uprava@poslovni-sustavi.hr
Web: www.poslovni-sustavi.hr

Kontakt za upite, prigovore i reklamacije:

Milutina Barača 19, 51000 RIJEKA
E-mail: info@rijekacitycard.hr
Tel: +385 51 311 400
Web: www.rijekacitycard.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Tel: +385 51 564 434
E-mail: zastita.podataka@poslovni-sustavi.hr