SEPA izravno terećenje

Od 1.2.2024. godine Poslovni sustavi d.o.o. ugovaraju SEPA izravna terećenja za plaćanje mjesečnih računa objedinjene naplate troškova stanovanja. SEPA izravno terećenje se nakon ugovaranja automatski ponavlja za odabrane prostore.

SEPA izravno terećenje moguće je ugovoriti isključivo osobno na sljedeće načine:

  • putem Rijeka CityCard portala

    Registrirani korisnici (ili koji se sada registriraju) mogu započeti proces ugovaranja na način da odaberu svoj(e) prostor(e) te da automatski generiraju Zahtjev za ugovaranje koji potpisuju važećim digitalnim potpisom u Republici Hrvatskoj (npr. FINA, Certilia), isti dostaviti kroz sučelje Rijeka CityCard portala te tako ugovoriti SEPA izravno terećenje, odnosno  automatsko plaćanje računa za odabrane prostore.

    Za povezivanje prostora potrebno je imati jedan račun izdan od strane Ri-stana d.o.o. ili Poslovnih sustava d.o.o.

    - Neregistrirani korisnici (registrirajte semogu na Rijeka CityCard portalu preuzeti obrazac za ugovaranje SEPA izravnog terećenja u pdf formatu te ga ispunjenog donijeti na šaltere u Rijeci: R. Šupića 4 i Dolac 14.

  • Osobno na šalterima na adresi R. Šupića 4 i Dolac 14.

    Osobno dolaskom na šaltere pri čemu je potrebno uz ispunjeni obrazac dati na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu, a preporuča se imati i bankovnu karticu zbog kontrole broja računa. Radno vrijeme šaltera u Rijeci je R. Šupića 4 (radnim danom od 08:00 do 16:00 sati) i Dolac 14 (radnim danom od 07:00 do 13:30 sati).