Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA RCC PORTALA

Opće informacije

Rijeka CityCard Torpedo je gradska kartica kojom je omogućeno brže i jednostavnije korištenje usluga društava i ustanova (u daljnjem tekstu Pružatelja usluga) na području Grada Rijeke i šireg riječkog područja. Rijeka CityCard Internet trgovina omogućava kupnju prava Pružatelja usluga koja se mogu koristiti pomoću Rijeka CityCard Torpedo kartice.

Internet trgovina dostupna je putem poveznice https://www.rijekacitycard.hr.

Internet trgovinom upravlja društvo Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka, OIB: 50327992893 (u daljnjem tekstu Prodavatelj).

Uvodne odredbe

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet trgovine (dalje u tekstu: Uvjeti) propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike (dalje u tekstu: Korisnici ili Korisnik). Korištenjem Internet trgovine Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Internet trgovine u skladu s njima.

Cijene su izražene u eurima (EUR) i sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove Internet trgovine (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Rijeci i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internet trgovini ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Internet trgovine tako i iz drugih razloga za koje nisu odgovorni Prodavatelj niti Pružatelji usluga.

Prihvaćanje Uvjeta

Korištenjem ove Internet trgovine ili korištenjem bilo kojeg dijela njenog sadržaja ili usluga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Internet trgovine i usluga koje se putem istih pružaju. Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 18 godina, upućuje se istog da dalje ne koristi Internet stranice i usluge koje se putem istih pružaju.

Promjene Uvjeta i internet trgovine

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama Internet trgovine. Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama.

Nastavak korištenja Internet trgovine ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njenog sadržaja ili usluga i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Internet trgovinu, odnosno bilo koji njen dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju.

Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internet stranica. Prodavatelj ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Internet trgovine kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik Internet trgovinu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja ili Pružatelja usluge te prihvaća da isti nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Ni u kojem slučaju Prodavatelj ili Pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internet trgovine, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internet trgovine. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove Internet trgovine te s tim povezane troškove.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Uz prethodno navedene uvjete, Prodavatelj ili Pružatelj usluge neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na stranicama ove Internet trgovine, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Prodavatelja ili Pružatelja usluge, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internet trgovine od strane Korisnika. Korisnici ne smiju putem Internet trgovine objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog pismenog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti ovu Internet trgovinu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internet trgovine.

Autorska prava

Internet trgovina vlasništvo je Prodavatelja. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica i Internet trgovine mora biti u skladu s ovim Uvjetima. Svi materijali koji se nalaze na stranicama Internet trgovine ekskluzivno su vlasništvo Prodavatelja ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način sadržaja na ovim stranicama bez izričitog odobrenja Prodavatelja strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim Internet stranicama Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke (zaporke) ili drugih podataka koje će navesti u postupku registracije Korisnika. U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa Prodavatelj će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika.

Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila Prodavatelj ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun te ograničiti korištenje Internet trgovine.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na ovim Internet stranicama. Prodavatelj zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran ukoliko Korisnik krši pravila Prodavatelja, korisnički račun će biti ukinut, odnosno daljnje korištenje će biti uskraćeno.

Korisnik se također može registrirati i prijaviti putem društvenih mreža korištenjem svojeg Facebook, Google ili Twitter računa. U tom slučaju nije potrebno otvarati poseban RCC Korisnički račun. Vaš korisnički račun za društvenu mrežu (Google, Facebook ili Twitter) povezuje se s RCC Korisničkim računom tako da pomoću svojeg korisničkog računa za društvenu mrežu možete potvrditi svoju autentičnost i prijaviti se za korištenje RCC Internet trgovine. Prednost ovog načina registracije i prijave je da ne morate pamtiti novu lozinku. Povezivanjem računa od tvrtki Meta Inc. (Facebook), Twitter Inc. odnosno Google Inc. automatski primamo slijedeće informacije:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google, odn. Facebook
 • Informaciju da li je račun verificiran (verified), npr. „Da“
 • Poveznicu na Vaš javni profil odabrane društvene mreže

Pravnu osnovu za obradu Vaših podataka u okviru korištenja opcionalne prijave putem društvene mreže čini Vaša privola u nastavku u skladu s čl. 6. st. 1 t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U slučaju korištenja prijave putem društvene mreže pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših podataka kako je navedeno u nastavku:


"Pristajem na to da pružatelj usluga moje društvene mreže (Twitter, Meta/Facebook ili Google) u okviru postupka prijave putem društvene mreže prosljeđuje RCC Internet trgovini tj Prodavatelju slijedeće podatke:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google, odn. Facebook
 • Informaciju da li je račun verificiran (verified), npr. „Da“

Prodavatelj navedene podatke smije pohraniti na moj osobni RCC Korisnički račun te ih upotrebljavati isključivo u svrhe prijave i za oslovljavanje na korisničkom računu. Svjestan sam i suglasan s činjenicom da će, ako upotrebljavam prijavu putem društvene mreže, operater odgovarajuće društvene mreže automatski saznati da je RCC Korisnički račun povezan s mojim korisničkim računom."


Ovu privolu možete u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost putem adrese e-pošte info@rijekacitycard.hr . U tom slučaju više ne možete upotrebljavati funkciju prijave putem društvene mreže, već se morate na uobičajen način registrirati za RCC Korisnički račun. Osim toga, svi Vaši podaci koji su se do tog trenutka pohranjivali na temelju ove privole bit će izbrisani.

Ostale informacije o prijavi na Twitter, Facebook i/ili Google i o postavkama privatnosti Vašeg korisničkog računa za društvenu mrežu pronaći ćete u napomenama o zaštiti podataka i uvjetima korištenja za Facebook ( https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=hr )odnosno Google (  http://www.google.com/policies/privacy/?hl=hr ).

U partnerstvu smo s tvrtkama Microsoft Clarity i Microsoft Advertising kako bismo zabilježili način na koji koristite našu web stranicu i interakciju s njom putem metrike ponašanja, toplinskih karti i ponavljanja sesije kako bismo poboljšali i plasirali svoje proizvode/usluge. Podaci o korištenju web stranice bilježe se pomoću kolačića prve i treće strane i druge tehnologije praćenja za određivanje popularnosti proizvoda/usluga i aktivnosti na mreži. Dodatno, koristimo ove podatke za optimizaciju web mjesta, prijevare/sigurnosne svrhe i oglašavanje. Za više informacija o tome kako Microsoft prikuplja i koristi vaše podatke, posjetite Microsoftovu izjavu o privatnosti. 

Brisanje korisničkog računa

Korisnik može trajno obrisati svoj korisnički račun na način da nakon što se ulogira u njega, klikne na ikonu čovječuljka “Korisnički račun” te odabere “Moj korisnički račun”. Nakon toga korisniku se otvaraju MOJI PODACI te na dnu stranice odabire “Trajno brisanje korisničkog računa na RCC portalu”. Trajnim brisanjem korisničkog računa na RCC portalu, korisniku se brišu svi podaci i funkcionalnosti koje je koristio putem RCC portala.

Nakon brisanja korisničkog računa, korisnik više neće imati pristup povijesti svojih narudžbi, popisu aktivnih članarina, karticama koje su bile spremljene na račun, kao niti ulaznicama koje su kupljene putem RCC portala. Ukoliko postoji aktivna usluga ponavljajućeg plaćanja, nakon brisanja će funkcionalnost biti uklonjena i računi će se prestati automatski plaćati. Preporučujemo korisniku da prije brisanja zabilježi sve potrebne informacije i preuzme račune koji su značajni.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Prodavatelj se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza.

Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su SSL (Secure Socket Layer) protokolom, te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba. Prodavatelj neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na Internet stranicama.

U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na Internet stranicama, Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu kupnje, odnosno dostave. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Prodavatelj ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti. 

Kolačići („Cookies“)

Kolačići („Cookies“) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća uporabu kolačića, a ukoliko ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. Prodavatelj će koristiti e-mail adresu Korisnika samo za postupak kupnje i plaćanja na ovim Internet stranicama. Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na Internet stranice iz ovih Uvjeta.

Vaši osobni podaci su zaštićeni te neće biti dani na uvid trećim osobama, čuvaju se samo kako bi se olakšalo procesiranje kupnje i bit će transferirani SSL (Secure Socket Layer) metodom u 128-bitnoj enkripciji (RSA s 1024bita) i zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

Prodavatelj jamči siguran prijenos osobnih podataka i autentičnost našeg servera.

Naš online servis podrazumijeva sporazumno korištenje i čuvanje vaših podataka. Sve izmjene u našem poslovanju koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka bit će objavljene na našoj web stranici.

Zaštita podataka

Izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih i bankovnih kartica je Web Studio d.o.o. kroz uslugu WSPay.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate smatraju se povjerljivim podacima.

Za provođenje kupnje potrebni su sljedeći osobni podaci kupca: ime i prezime, e-mail, telefon, adresa, mjesto, poštanski broj, država, vrsta kartice, broj kartice, vrijeme trajanja kartice i CVV kod kartice.

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja plaćanja.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

WSPay - Web Secure Payment GatewayPCI DSS LEVEL 1 - Certified by SIQ

Korisnik prihvaća da osobni podaci mogu biti elektronski obrađeni od strane društva Poslovni sustavi d.o.o. za potrebe izvršenja usluge. U skladu s pravnim odredbama, korisnik prihvaća da se njegovi podaci proslijede Pružateljima usluga.

Vrste i načini plaćanja

Kupnja na ovim Internet stranicama omogućena je putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica MasterCard, Visa, Diners i Maestro.

MasterCard Visa Diners Club International Maestro

Plaćanje putem bankovnih kartica upravlja treća strana (Web Studio d.o.o.) kroz uslugu WSPay (usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta), a koja zaprima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za izvršavanje plaćanja u realnom vremenu.

Povjerljive informacije o bankovnim karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje Korisnik unosi transferirane su SSL (Secure Socket Layer) protokolom te se iste ne pohranjuju na serverima. Prodavatelj ne odgovara za slučaj neovlaštenog korištenja podataka bankovne kreditne kartice Korisnika.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Mastercard® Identity Check™ Visa SecureDiners ProtectBuy

 

Digitalna dostava računa troškova stanovanja

Digitalna dostava računa troškova stanovanja omogućava korisnicima preuzimanje računa putem RCC portala. 
Aktiviranjem usluge Digitalna dostava računa isključuju se svi prethodni načini dostave računa (papirnati, putem e-maila), odnosno računi se mogu preuzeti isključivo putem portala RCC, na stranici pružatelja usluga Poslovni sustavi d.o.o.
Sadržaj računa ostaje u potpunosti nepromijenjen.
Uslugu je moguće aktivirati na portalu RCC klikom na gumb „Aktiviraj digitalnu dostavu računa“ koji se nalazi pored računa troškova stanovanja ili kod unosa Novog prostora označavanjem polja „Ne želim da mi se računi dostavljaju u tiskanom obliku, želim čuvati okoliš“.
Deaktivacija digitalne dostave računa troškova stanovanja može se zatražiti putem e-maila: onts@poslovni-sustavi.hr .


Kupnja prava Pružatelja usluga

Za kupnju putem ovih Internet stranica Korisnik prolazi sljedeće korake:

 • Registracija (prijava) Korisnika
 • Izbor Pružatelja usluga
 • Izbor RCC Torpedo kartice za koju se pravo kupuje
 • Prosljeđivanje podataka o pravima koja se kupuju (pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvaćanje Uvjeta i dr.)
 • Plaćanje - biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (WSPay)
 • Potvrda o provedenom plaćanju (WSPay)
 • Potvrda kupnje i kreiranje računa za izvršenu kupnju

Pravo koje se kupuje korištenjem Internet trgovine bit će moguće koristiti najkasnije protekom 24 sata od trenutka kupnje.

Donacije za Društvo za zaštitu životinja Rijeka 

Sredstva prikupljena putem donacija koristit će se isključivo za dobrobit životinja, njihovu njegu i brigu, plaćanje operativnih troškova, kupovinu hrane i osiguravanje veterinarske skbi štićenika te za održavanje i unapređenje samog azila. Donacija ne može biti vraćena niti promijenjena te može biti izvršena samo od strane vlasnika kartice. Društvo za zaštitu životinja Rijeka obvezuje se javno objaviti financijski izvještaj o sredstvima prikupljenima putem donacije i njihovoj potrošnji.

Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti, prigovori i reklamacije vezani za kupnju putem Rijeka CityCard Internet trgovine mogu se:

 • prijaviti telefonski na: 051/311-400
 • prijaviti putem e-mail adrese: info@rijekacitycard.hr
 • poslati u pisanom obliku poštom na adresu Prodavatelja: Poslovni sustavi d.o.o., Milutina Barača 19, 51000 Rijeka