Da. Dodatne kartice možete dodati na svoj račun u „Moje RCC Torpedo kartice“. Nakon dodavanja, na kartice možete kupovati i dodavati prava koja želite, kao na primjer pokaznu kartu u Autotrolej-u.

Na RCC web portalu možete:

 • produljiti i kupiti mjesečnu kartu (link)
 • predati zahtjev za izdavanje potvrde o zoni za poslodavca (link)
 • predati zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice i upis prava za korištenje usluge javnog prijevoza (link)

Prava za korištenje usluga gradskog prijevoza možete kupiti na slijedećim prodajnim mjestima:

 • putem Internet trgovine na portalu Rijeka CityCard
 • Jelačićev trg 3, Rijeka
 • Delta bb, Rijeka
 • Velog Jože 1, Opatija
 • na kioscima iNovina i Tisak plus-a

Ne, Torpedo kartica vam treba samo za usluge Autotroleja i korištenje povlaštenih parkirališta kojima upravlja Rijeka Plus.

Sve informacije o vašoj Torpedo kartici u realnom vremenu nalaze se na RCC portalu te im možete pristupiti kada se prijavite na vaš račun.

Da, Torpedo kartica se može izraditi unutar usluge Autotrolej d.o.o.

Tijekom izrade na web portalu RCC možete odabrati da se Torpedo kartica dostavi na vašu adresu ili da ju preuzmete na prodajnom mjestu Autotroleja.

Da, postoji mogućnost dostave Torpedo kartice na adresu, a cijena dostave je 13,00 kn.

Rijeka CityCard (RCC) Torpedo je gradska kartica kojom je omogućeno brže i jednostavnije korištenje usluga društava i ustanova (pružatelja usluga) na području Grada Rijeke i šireg riječkog područja.

Ne naplaćuje se posebna naknada za upis prava pružatelja usluga ili povezivanje s Torpedo karticom.

Trajanje prava ovisi o tome koja ste prava kupili.

Torpedo kartica namijenjena je svim građanima grada Rijeke i osobama koje žele koristiti pretplatna prava pružatelja usluga grada Rijeke.

 • putem web portala Rijeka CityCard
 • Jelačićev trg 3, Rijeka
 • Delta bb, Rijeka
 • Velog Jože 1, Opatija

Ako se radi o punoljetnoj osobi

 • popuniti i potvrditi Zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice
 • priložiti presliku osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica)

Ako se radi o maloljetnoj osobi

 • popuniti i potvrditi Zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice
 • priložiti kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili osobne iskaznice ili putovnice maloljetne osobe
 • fotografiju (ukoliko korisnik nema osobnu iskaznicu ili putovnicu)

Može.

Možete.

Jednokratna naknada za izdavanje Torpedo kartice u ovom trenutku iznosi 20 kn, a plaća se Visa, Diners, MasterCard ili MaestroCard karticama.

Korisnik je dužan odmah po gubitku ili krađi kartice, sumnji na, kao i po ustanovljenoj zlouporabi, bez odgađanja navedeno prijaviti na broj 051/311-400 ili putem e-maila: info@rijekacitycard.hr.

Ukoliko korisnik, nakon prijave gubitka ili krađe kartice odnosno zlouporabe kartice, pronađe karticu, istu ne smije koristiti, već ju mora donijeti na prodajno mjesto Jelačićev trg 3.

Da.

Ukoliko dođe do oštećenja kartice, potrebno je zamijeniti Torpedo karticu kako biste je opet mogli koristiti. Zamjenu Torpedo kartice možete napraviti odmah na slijedećim prodajnim mjestima:

 • Jelačićev trg 3, Rijeka
 • Delta bb, Rijeka
 • Velog Jože 1, Opatija

Naknada za zamjenu oštećenu Torpedo karticu se naplaćuje.

Jedan korisnik istovremeno može imati više aktivnih kartica, ali određena vrsta prava može biti upisana ili povezana samo s jednom aktivnom karticom.

Kartica vrijedi 4 godine. Važenje kartice navedeno je na kartici.

Primjer: kartica izdana 09/2021 ima važenje 08/2024 odnosno kartica važi do kraja kolovoza 2024. (uključujući i 31.08.2024.).