Prijava potrošnje vode i plina

Upute za prijavu potrošnje vode

Rijeka CityCard portal omogućuje da kao ovlašteni predstavnik stanara Vaše zgrade prijavljujete unos potrošene vode digitalnim putem.