Upute za upis novog člana GKR

 1. Prijavite se u Vaš korisnički račun na RCC web portalu.
 2. Nakon uspješne prijave, kliknite na crveni gumb “Kupi RCC usluge” u zaglavlju.
 3. Odaberite GKR usluge.
 4. Unutar polja za Odabir grupe usluga odaberite: „Zahtjev za upis novog člana GKR“.
 5. U nastavku će se otvoriti zahtjev, potrebno je upisati Vaše osobne informacije, informacije o adresi te priložiti dokaz o povlaštenom članstvu ukoliko je to potrebno.
 6. Nakon što ste unijeli sve informacije, kliknite gumb „Kupi“.
 7. Prikazati će se košarica i ukupan iznos koji je potrebno platiti. Ukoliko plaćate prvi put, potrebno je unijeti adresu platitelja ili odabrati već unesenu adresu. Za plaćanje kliknite na gumb "Plati".
 8. U sljedećem koraku upišite podatke Vaše kartice ili odaberite spremljenu karticu (ukoliko ste već plaćali na RCC portalu i odlučili spremiti karticu za buduće kupnje) i kliknite na gumb "Izvrši plaćanje".
 9. Nakon uspješnog plaćanja prikazati će se stranica s potvrdom plaćanja, gdje možete preuzeti račun i ispisati potvrdu plaćanja. Račun i obavijest o narudžbi biti će poslani na Vašu email adresu.

Svaki sljedeći put kada plaćate, tj. ukoliko već imate izrađenu GKR karticu, potrebno je označiti za koju torpedo karticu želite produžiti i napraviti samo korake od 6 do 8.

Upute za plaćanje članarine i ostalih dugovanja

 1. Prijavite se u Vaš korisnički račun na RCC web portalu.
 2. Nakon uspješne prijave, kliknite na crveni gumb “Kupi RCC usluge” u zaglavlju.
 3. Odaberite GKR usluge.
 4. Unutar polja za Odabir grupe usluga odaberite: „Članarine i ostala dugovanja“.
 5. Nakon odabira usluge, otvoriti će se popis članarina, međutim ako nemate niti jednu kliknite na gumb „Nova GKR ili RCC Torpedo kartica“, odaberite jedno od navedenog.
 6. Otvoriti će se dijaloški okvir u koji trebate upisati informacije o Vašoj kartici. Potrebno je unijeti OIB nositelja GKR/RCC Torpedo kartice te broj GKR/RCC Torpedo kartice.
 7. Nakon što ste dodali Vašu članarinu na portal, automatski će vam se prikazati članarine i ostala dugovanja. Označite dugovanja koja želite platiti i kliknite na gumb „Kupi“.
 8. Prikazati će se košarica sa svim stavkama koje ste označili za plaćanje i ukupan iznos koji je potrebno platiti. Ukoliko plaćate prvi put, potrebno je unijeti adresu platitelja ili odabrati već unesenu adresu. Za plaćanje kliknite na gumb "Plati".
 9. U sljedećem koraku upišite podatke Vaše kartice ili odaberite spremljenu karticu (ukoliko ste već plaćali na RCC portalu i odlučili spremiti karticu za buduće kupnje) i kliknite na gumb "Izvrši plaćanje".
 10. Nakon uspješnog plaćanja prikazati će se stranica s potvrdom plaćanja, gdje možete preuzeti račun i ispisati potvrdu plaćanja. Račun i obavijest o narudžbi biti će poslani na Vašu email adresu.