Redomat je dostupan u poslovnicama na adresama:

  • Titov trg 3, Rijeka
  • Jelačićev trg 3, Rijeka

Naravno, nakon prijave u svoj račun na RCC portalu, možete u bilo kojem trenutku zatražiti svoj broj i vidjeti prosječno vrijeme čekanja za usluge Autotroleja i Rijeka Plusa za adresu Jelačićev trg 3.

Na stranici redomata možete saznati koliko je ljudi u redu ispred vas te koji je broj trenutno u obradi, kao i prosječno vrijeme čekanja za tu uslugu.

Na redomatu se može zatražiti redni broj za usluge Autotroleja i Rijeka Plusa za adresu Jelačićev trg 3 i gradske usluge Gospodarenja imovine, Pisarnice i Zdravstva i socijalne skrbi za adresu Titov trg 3.