Da, članarinu i dugovanja možete platiti pojedinačno te zajedno na RCC web portalu.

Ne, ogranak će automatski znati da plaćate usluge putem portala RCC.