Upute za plaćanje članarine i ostalih dugovanja

  1. Prijavite se u Vaš korisnički račun na RCC web portalu.
  2. Nakon uspješne prijave, kliknite na crveni gumb “Kupi RCC usluge” u zaglavlju.
  3. Odaberite PK Primorje.
  4. Nakon odabira usluge, otvoriti će „Plaćanje troškova članarine“, te zatim kliknite na gumb „Novo članstvo“.
  5. Otvoriti će se dijaloški okvir u koji trebate upisati OIB člana te poziv na broj ili članski broj koji možete naći na bilo kojoj uplatnici koju ste prethodno dobili za plaćanje članarine PK Primorja.
  6. Nakon što ste dodali Vaše članstvo na portal, automatski će vam se prikazati sve članarine. Označite koje želite platiti i kliknite na gumb „Kupi“.
  7. Prikazati će se košarica sa svim stavkama koje ste označili za plaćanje i ukupan iznos koji je potrebno platiti. Ukoliko plaćate prvi put, potrebno je unijeti adresu platitelja ili odabrati već unesenu adresu. Za plaćanje kliknite na gumb "Plati".
  8. U sljedećem koraku upišite podatke Vaše kartice ili odaberite spremljenu karticu (ukoliko ste već plaćali na RCC portalu i odlučili spremiti karticu za buduće kupnje) i kliknite na gumb "Izvrši plaćanje".
  9. Nakon uspješnog plaćanja prikazati će se stranica s potvrdom plaćanja, gdje možete preuzeti račun i ispisati potvrdu plaćanja. Račun i obavijest o narudžbi biti će poslani na Vašu email adresu.