Na RCC web portalu možete kupiti sljedeće vrste parkirnih karata:

  • Satne parkirne karte
  • Cjelodnevne parkirne karte
  • Tjedne parkirne karte
  • Mjesečne parkirne karte (samo za GPO Zagrad B)
  • Platiti dnevnu parkirnu kartu

Da, cijene parkirnih karti su iste kao i na parkiralištima Rijeka Plus.

Prvi korak je prijava na vaš račun na RCC web portalu.

Kada se prijavite, stisnite crveni gumb “Kupi RCC usluge” te odaberite Rijeka Plus usluge. Odaberite satnu, cjelodnevnu, povlaštenu/tjednu/mjesečnu ili dnevnu parkirnu kartu, te zonu u kojoj želite parkirati, vozilo ili unesite novo vozilo i broj sati.

Na sljedećem prozoru upišite vašu karticu.

Pretplatna prava za korištenje parkirališta kojima upravlja RIJEKA plus d.o.o. možete kupiti na web portalu RCC ili na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3, Rijeka.