Rijeka CityCard portal omogućuje da kao ovlašteni predstavnik stanara Vaše zgrade prijavljujete unos potrošene vode digitalnim putem.

Postupci za unos su slijedeći:

  1. U izborniku "Prijava" popunite Vaše pristupne podatke: korisničko ime ili email te lozinku.
  2. Potvrdite prijavu s "PRIJAVI SE".
  3. U ikoni korisnika (crvena ikona u gornjem desnom kutu) odaberite "Prijava potrošnje vode i plina".
  4. Na stranici "Prijava potrošnje vode i plina" odaberite "Prijava potrošnje vode".
  5. Odaberite prostor za koji želite prijaviti potrošnju vode. 
  6. Odaberite aktivnu listu za Vašu zgradu.
  7. Unesite pojedinačnu potrošnju hladne vode za svaki prostor tako da unesete broj članova kućanstva i potrošnju vodomjera.
  8. Unesite pojedinačnu potrošnju tople vode za svaki prostor tako da unesete potrošnju vodomjera.
  9. Potvrdite unos sa "SPREMI".

Nakon što upišete Vašu prijavu potrošnje vode, klikom na gumb "Izvezi u PDF" možete preuzeti PDF dokument s ispunjenim obrascem za prijavu vode koji je spreman za printanje. PDF obrazac možete preuzeti i kasnije klikom na prethodne liste (korak 6.).

Prijava potrošnje vode i plina